IT security according to ISO / IEC 27001
Certification of your IT security
This standard is intended to be applicable to various fields, in particular:
• To formulate information security requirements and objectives
• For cost-effective management of security risks
• To ensure compliance with laws and regulations
• As a process framework for implementing and managing measures to ensure specific information security objectives
• To define new information security management processes
• Identify and define existing information security management processes
• To define information security management activities
• For use by internal and external auditors to determine the level of implementation of policies and standards
Secure Framework, Customized Design: The comprehensive framework of the ISO / IEC 27001 Certification Standard and the ISO / IEC 27002 Implementation Guide enable the introduction of an information security management (ISMS) system from a single source. The structured process approach avoids problems resulting from step-by-step individual measures. Vulnerabilities are systematically evaluated and minimized. The risk analysis shows the individual need for security, whereby profitability is an essential criterion for the implementation of measures.
From implementation to certification
ISO 27001 covers the creation and documentation of ISMS. ISO 27002 contains information on more than 130 safety measures (controls). The standard allows organizations of all sizes and industries to measure, control and audit information security internally. The verification of the ISMS by an independent accredited organization like the CIS will result in the ISO 27001 certification according to the given certification procedure.
Unique worldwide: the certificate
ISO 27001 is the only information security standard in the world that is certifiable, offering veritable competitive advantages and eliminating itemized evidence. The implementation aid is provided by sector-specific and topic-specific sub-standards of the ISO-27k series, which are constantly being further developed. In terms of content, ISO 27001 covers not only technical IT security but also organizational, personnel and physical aspects, from employee awareness to fire protection. Information security begins at your own desk and ends at the fail-safe data center.
Construction of an ISMS according to ISO 27001
1. Security Policy
2. Security Organization
3. Classification / monitoring of installations and stocks
4. Personnel safety
5. Physical and environmental security
6. Management of communication and operations
7. Access control
8. System development and maintenance
9. Incident Management
10. Business Continuity Planning
11. Compliance with obligations

Kundservice

Unterstützung

Du jobbar i din takt. Du kan hantera dina projekt självständigt via vår portal, samt fråga om personligt stöd. Vi har därför förbundit oss till möjligheten att utforma era egna processer

Online-administration

Online administration

Vi erbjuder dig möjligheten att genomföra din egen certifieringsprocess, men utan att behöva förlora know-how eller stöd från erfarna medarbetare. Onlinesystemet är utformat för en rad certifieringar och erbjuder dig FAQ-listor, samt färdiga blanketter och tabeller, samt en modul för att klargöra öppna frågor med en av våra anställda.

Ändra certifiering

Ändra certifiering

I vår snabba tid är förändringar i näringslivet ett konstant ackompanjemang. Det kan bli krossat väldigt snabbt. Det finns interna och externa skäl till detta. CS ger en översikt över överensstämmelsen under förändringar.

Samarbete

samarbete

Vi har endast en begränsad tid och ekonomisk kapacitet, och vill erbjuda en omfattande service, samarbeten är bara meningsfulla bland närstående organisationer. Dessa har en tillförlitlig struktur, liksom en bra interpersonell harmoni.

Gå till toppen